Overslaan en naar de inhoud gaan

De Hervormde Gemeente Mastenbroek - 's-Heerenbroek is een geregistreerde ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De regelgeving hiervoor is gewijzigd en onder andere diaconieën moeten aan die nieuwe regels voldoen. Vanaf 1 januari 2016 moeten elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Zie voor de ANBI gegevens onderstaande documenten.

De Hervormde Gemeente Mastenbroek heeft voor 2020 uitstel aangevraagd.

•          Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2020;

•          Uiterlijk 1 november 2021 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd