Beleidsplan

Eén van de taken van de kerkenraad is het maken van een beleidsplan.
Daarin worden de hoofdlijnen van het beleid vastgelegd.
Het beleidsplan wordt elke vier jaar door de kerkenraad herzien en nadat het aan de gemeente is voorgelegd, wordt het door de kerkenraad vastgesteld.
Tevens dient dit plan in ieder geval één keer per jaar op de kerkenraadstafel te komen om de beleidslijnen in de gaten te blijven houden.
Dit alles is voorgeschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, ordinantie 4.8.5. Open de bijlage om het beleidsplan te downloaden.