Overslaan en naar de inhoud gaan

Viering Heilig Avondmaal

Viermaal per jaar wordt in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal gevierd. Dit gebeurt tijdens vier morgendiensten.

In de week voorafgaand aan de viering wordt er censura morum gehouden. Gemeenteleden kunnen tijdens censura morum mogelijke verhindering voor deelname aan het Heilig Avondmaal van zichzelf of van anderen bespreken met de consistorie, bestaande uit de predikant en de ouderlingen, met de bedoeling die verhindering zo mogelijk weg te nemen. Het is ook mogelijk om telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met de predikant of een ouderling. In een gesprek kunnen eventuele belemmeringen met betrekking tot het Heilig Avondmaal worden besproken en zo mogelijk worden weggenomen.

Avondmaalsformulieren
Naast het klassieke hertaalde Formulier (wat achterin de meeste Bijbels te vinden is) lezen we als proef ook enkele andere formulieren. In 'Ons Kerkblad' en op de website wordt aangegeven welk Avondmaalsformulier aan de beurt is om gelezen te worden. 
In de bijlagen staan die andere formulieren. 

 

Bediening Heilige Doop

Het sacrament van de doop kan worden bediend aan de kleine kinderen van de gemeente en aan ouderen die worden gedoopt, nadat zij belijdenis van het geloof hebben afgelegd.

De datum wordt in overleg met de doopouders vastgesteld. De doopdienst wordt voorbereid op een zgn. doopzitting, waarbij de predikant en een ouderling op bezoek gaan bij de doopouders. Om die reden ontvangen de dominee en de kerkenraad graag een geboortekaartje. 

 

Huwelijksdiensten

Bruidsparen die in het midden van de gemeente de zegen van God over hun huwelijk willen vragen, kunnen hierover contact opnemen met de predikant. Het liefst zo vroeg mogelijk.

Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over de huwelijksdienst en over het huwelijksgesprek.

In dit huwelijksgesprek is er naast de onderlinge kennismaken een vaste plaats gereserveerd voor de zogenaamde huwelijkscatechese. Eventueel wordt de huwelijkscatechese met meerdere stellen tegelijk gehouden.

Zowel de predikant als de kerkenraad ontvangen graag een trouwkaart.

 

Rouwdiensten

Het is wenselijk dat de uitvaartverzorger of de familie bij een sterfgeval zo spoedig mogelijk contact opneemt met de predikant. Hierna zal de predikant de familie pastoraal begeleiden om gezamenlijk een rouwdienst voor te bereiden.

Zowel de predikant als de kerkenraad ontvangen graag een rouwkaart.

 

Zie voor meer informatie omtrent de bijzondere diensten ook het beleidsplan 2020-2023.