Catechese en catechesecommissie

Catechisatie klinkt misschien schools of ouderwets in je oren, maar het is zeker nog van deze tijd!

Er komt in je jonge jaren alle dagen ontzettend veel op je af en de vragen zijn:
Hoe ga je daar mee om?
Wat heb je al de omstandigheden van je jonge leven aan de boodschap van de Bijbel?

Daar praten we over op de Catechisaties en over nog veel meer!

De dagen en tijden waarop catechisatie gegeven wordt, worden bekend gemaakt via het kerkblad, de website en de zondagse afkondigingen.
Probeer je aan de groepsindeling te houden, maar als dat moeilijk wordt, zoek dan contact met dominee Nijland om samen een oplossing te zoeken.

Tijdens de Herfstvakantie, de Kerstvakantie en de Voorjaarsvakantie is er geen catechese.
Evenmin in de weken waarin Bid- en Dankdag vallen.
Op die dagen ben je als jongeren ook hartelijk welkom in de kerkdiensten.

Iedere week gaat de catechisatiebus rond.
De inhoud is bestemd voor een goed doel bepaald, dat meestal in de sfeer van zending of diaconaat ligt.