Overslaan en naar de inhoud gaan

Taken van het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters vergadert gewoonlijk op maandag na de laatste zondag van de maand. Het college van kerkrentmeesters heeft de verantwoording voor de financiën en het beheer van het kerkgebouw en de pastorie. Tevens participeert zij in het stichtingsbestuur van ‘Het Trefpunt’ te Mastenbroek, waar de meeste kerkelijke activiteiten plaatsvinden.

Zij verkrijgt de geldmiddelen uit de eenmalige jaarlijkse ‘vrijwillige’ bijdrage, de collecten tijdens de kerkdiensten en de collecten bij de uitgang: de zogenaamde maandcollecten (op de laatste zondag van iedere maand) en de collecten voor het restauratiefonds. 
Het College van Kerkrentmeesters beheert tevens het Kerkenraadfonds, waarvoor maandelijks een collecte gehouden wordt. Diverse voorkomende kosten worden hieruit betaald.
De collecten op de bid- en dankdagen vormen ook een niet onbelangrijk deel van de inkomsten.

Van de lidmaten van de gemeente is een bedrag van € 10,- per persoon verschuldigd ten behoeve van de Solidariteitskas en een vaste bijdrage van € 60,- per persoon ten behoeve van quotum, Raad voor de predikantstraktementen, pensioenpremie en VUT-premie gevraagd.
Daarnaast wordt van lidmaten van de gemeente en van de doopleden van 18 jaar en ouder een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het College van Kerkrentmeesters is verplicht de helft van de solidariteitskas af te dragen aan de Generale Financiële Raad (de landelijke kerk).
De jaarrekening en de begroting worden op de jaarlijkse gemeenteavond gepresenteerd en toegelicht.

Collectemunten

Collectemunten kunnen worden gehaald op de vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters (zie kerkblad voor data) of telefonisch besteld worden bij de kerkelijk ontvanger. Ze worden dan bezorgd, vergezeld van een acceptgirokaart.
De volgende soorten collectemunten zijn leverbaar:

  • Rood: 200 x € 0,30
  • Blauw: 100 x € 0,60
  • Groen: 50 x € 1,20
  • Bruin: 24 x € 2,50
  • Geel: 12 x € 5,00

Alle munten zitten in zakjes met een inhoud van € 60,00.
Bankrekeningnummer: NL06 RABO 0373 7249 42

Contactgegevens

Ouderlingen-Kerkrentmeester

Voorzitter
Jan van der Klocht
telefoon: 06-18672254
e-mail: jwvanderklocht@gmail.com
 

Secretaris
Dirk van Ittersum
telefoon: 06-48638562
e-mail: dvittersum@hetnet.nl
 

Penningmeester
Stephan Visscher
telefoon: 06-20405024
e-mail: s.visscher@hervormdmastenbroek.nl
 

Algemeen adjunct
Wim de Leeuw
telefoon: 06-29368812
e-mail: w.a.deleeuw@tele2.nl
 

Kerkelijk ontvanger (administratie)

Albert Knol
telefoon: 06-19651101
e-mail: aenwknolvisscher@hotmail.com