Overslaan en naar de inhoud gaan

De leden van de Commissie van Bijstand worden door de gemeente verkozen.
Zij nemen deel aan de afzonderlijke vergaderingen van het College van Kerkrentmeesters.
Eén van de leden van de Commissie van Bijstand heeft zitting in het bestuur van ‘Het Trefpunt’ te Mastenbroek.

Contactgegevens

Lilian Hoepel-Kamphof
telefoon: 06-17449357
email: kamphoflilian@hotmail.com
 

Jan Kloosterman
telefoon: 038-3314394
e-mail: janenlyannekloosterman@hetnet.nl
 

Wessel Pap
telefoon: 038-3375435
e-mail: W.Pap2@kpnplanet.nl
 

Gerrit van der Sluis
telefoon: 038-3446546
e-mail: gerritvandersluis@hotmail.com
 

Corry van der Weerd-Meuleman
telefoon: 06-34889997
email: hilke2@hetnet.nl
 

Kors Oudijk