Overslaan en naar de inhoud gaan

Het consistorie noemen we in de kerk de vergadering van de predikant en de ouderlingen.
Zij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente.
Samen zijn zij ook verantwoordelijk voor het pastoraat, zowel het huisbezoek als het bijzonder pastoraat bij ziekte, geboorte, doop en Avondmaal, huwelijk en overlijden.

Het consistorie vergadert tenminste vier maal per jaar. Op deze vergaderingen komen pastorale zaken aan de orde.

Leden

Ouderlingen

Sietze Kattenberg
telefoon: 06-54752463
e-mail: scriba@hervormdmastenbroek.nl
 

Asje Palland
telefoon: 038-3446598
e-mail: a.palland@hervormdmastenbroek.nl
 

Inneke Kroeze - Baan

 

Dianne Pap - Altena