Overslaan en naar de inhoud gaan

Het moderamen is de leiding van een kerkelijke bestuursraad.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
Een moderamen treedt dus op als een soort dagelijks bestuur.

Contactgegevens

Voorzitter
Asje Palland
telefoon: 038-3446598
e-mail: a.palland@hervormdmastenbroek.nl
 

Scriba
Sietze Kattenberg
Bisschopswetering 63/A
8044 PE Zwolle
telefoon: 06-54752463
e-mail: scriba@hervormdmastenbroek.nl
 

Ouderling-kerkrentmeester
Jan van der Klocht
Oude Wetering 120
8294 PA Mastenbroek
telefoon:038-4771463
e-mail: jwvanderklocht@gmail.com

 

Diaken
Arie van der Weerd
telefoon: 038-3329916
e-mail: diaconie.herv.mast-shee@outlook.com
 

Dominee
ds. Gerrit H. Nijland
Kerkwetering 7
8294 PE Mastenbroek
telefoon: 038-7503480
e-mail: ghnijland@live.nl