Gemeente-avond

Als regel wordt er jaarlijks in november een gemeenteavond belegd voor jong en oud.
Op deze avond worden de rekeningen en begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie gepresenteerd en besproken.

Naast het huishoudelijke gedeelte wordt er een spreker uitgenodigd die een referaat verzorgd over een onderwerp dat vormend is en in de belangstelling van de gemeente staat.