Gesprekken over het Avondmaal

In de week voorafgaande aan de eerste Avondmaalsviering ná de belijdenisdienst, zijn er een of meer gespreksavonden over het Avondmaal. Deze avond(en) zijn bedoeld voor alle gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan, maar gewoonlijk niet aangaan. In het bijzonder is de avond bedoeld voor de nieuwe lidmaten, die voor het eerst tot de Tafel genodigd worden. Bij deze avond zijn de predikant en een ouderling aanwezig.
Indien wenselijk, is er jaarlijks nog een gespreksavond over het Avondmaal. Hier worden bij voorkeur alle belijdende leden van de gemeente voor uitgenodigd. Ook deze avond wordt geleid door de predikant en een ouderling.