Heilige Doop

Heilige Doop.

Een aantal malen per jaar wordt de Heilige Doop bediend.
De datum daarvoor wordt in overleg met de doopouders vastgesteld.

De Predikant brengt een bezoek naar aanleiding van de geboorte.
Zowel de Kerkenraad als de Predikant ontvangen daarom graag een geboortekaartje.
Voorafgaand aan de doopbediening vindt er met de doopouders thuis een doopgesprek plaats.