Huwelijksdiensten en huwelijkscatechese

Als een bruidspaar kerkelijk inzegening van hun huwelijk verlangt, moet het liefst zo vroeg mogelijk contact opnemen met de predikant.
Zo kan worden bekeken of de gekozen datum ook voor hem uitkomt.

Voorafgaand aan de huwelijksbevestiging vindt gedurende een aantal avonden huwelijkscatechese plaats met alle stellen die de komende maanden in Mastenbroek willen trouwen. 

Daarnaast heeft de predikant dan met elk aanstaand bruidspaar afzonderlijk een gesprek.
Dit gesprek heeft plaats in de pastorie. 

De predikant licht de koster in over het gebruik van het kerkgebouw op de bewuste dag.
De organist wordt gevraagd door de dominee of het bruidspaar.
Zowel Predikant als de Kerkenraad ontvangen graag een trouwkaart.
De Kerkenraad regelt onderling welke ambtdragers op de trouwdag dienst doen.

Aan een huwelijksdienst zijn geen kosten verbonden.
Het College van Kerkrentmeesters rekent erop dat de door haar gemaakte kosten vanuit de collecte kunnen worden gedekt.
Van een huwelijksbevestiging wordt mededeling gedaan via ‘Ons Kerkblad’ en tijdens de afkondigingen aan het begin van de kerkdienst.