Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorganger

ds. A. Palland, Mastenbroek

Datum

Plaats

Mastenbroek
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 25: 2 en 4: 'HEER', ai maak mij Uw woord en Geest bekend',
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 119: 3 en 5 'Och schonkt Gij mij de hulp van uwe Geest'
Lezing van de geboden uit Deuteronomium 5:6 t/m 21
Zingen: Psalm 56: 4 en 6 ‘Gij weet o God hoe ‘k zwerven moet op aard’,
Gebed om opening van het Woord
Bijbellezingen: Deuteronomium 18: 15 t/m 22 en Markus 14: 66 t/m 72
Zingen: OTH 498: 1 en 2: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
Verkondiging
Tekst: Deuteronomium 18: 21 en 22 Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat
Zingen: OTH 334: 2 en 3: Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam,
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 43: 3, 4 en 5: Zend, HEER’, Uw licht en waarheid neder
Zegen