Kerktelefoon

Kerktelefoon.

Indien de omstandigheden (ziekte, ouderdom, invaliditeit) dit vereisen, kan men bij de Diakonie een luisterkastje aanvragen.
Dit kastje is binnen tien minuten te installeren en heeft een eenvoudige bediening.
Men kan rechtstreeks naar een kerkdienst luisteren en men heeft de mogelijkheid later de diensten te beluisteren.

Overigens kan iedereen die over een modem beschikt op elk moment inloggen bij www.kerkdienstgemist.nl.
Op de website staan een aantal kerken waaronder die van onze gemeente.
Hier kan men ook kiezen of men de kerkdienst rechtstreeks wil beluisteren of dat men één van de voorgaande diensten wil beluisteren.

Gelukkig verstaan gemeenteleden in dezen ook hun verantwoordelijkheid t.a.v. de kosten (aanschaf apparatuur en abonnementskosten audioserver.nl).
Gemeenteleden die gebruik maken van een luisterkastje wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,- per maand.
Van gemeenteleden die langer dan een half jaar wekelijks gebruik maken van dit systeem via een eigen computer willen we om een vrijwillige bijdrage vragen van € 4,- per maand.
Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer 3256.05.025 t.n.v. Hervormde Diakonie Mastenbroek.

Alle kerkdiensten worden opgenomen.
Indien men aan een bepaalde dienst een blijvende herinnering wil hebben, kan men een verzoek daartoe richten tot de koster (tel. 038-3446467) of de diakenen.
De kosten hiervoor bedragen € 3,-

De opnames van kerkdiensten blijven niet langer dan vier maanden bewaard.
Bij huwelijks- en belijdenisdiensten ontvangt men als geschenk een opname van die dienst als aandenken.