Overslaan en naar de inhoud gaan

Ineens volgden de gebeurtenissen elkaar snel op: op 13 april besloot de beroepingscommissie om de kerkenraad te adviseren een beroep uit te brengen op proponent L.W.M. van Aalst te Amsterdam.
Op 20 april kwam de kerkenraad in een extra vergadering bijeen en besloot het unaniem het advies van de beroepingscommissie over te nemen. Op 23 april werd dit besluit aan de gemeente meegedeeld en begon de termijn om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Nadat bleek, dat er geen bezwaar ingebracht was, is op zaterdag 29 april door een drietal kerkenraadsleden het beroep formeel uitgebracht. Op zondag 30 april ging proponent Van Aalst voor in de eredienst in onze gemeente. Het was ook voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal. Hartelijk klonk de verkondiging vanuit Johannes 21: 1 t/m 14: waar wij tevergeefs vissen, misschien schrikken van onszelf als we in onszelf vissen, heeft Jezus je dit te zeggen: Ik ben hier, de Opgestane, met genade en vrede, volgende week ben Ik hier ook: dan laat Ik je proeven, laat Ik je zien, met mijn lichaam en bloed, verbroken voor jou, vergoten voor jou, tot een volkomen vergeving van al je zonden. Ik deed het voor jou: kom en eet, alles staat al klaar. Alles is gereed.
Op donderdag 11 mei staat een ontmoeting gepland van de kerkenraad met proponent Aalst. We hopen met elkaar van gedachten te wisselen over het door de kerkenraad gevoerde beleid en zo heel concreet te ontdekken wat het kan betekenen om samen op te trekken in de dienst van God. 
Intussen bidden we om wijsheid voor proponent Van Aalst, om duidelijkheid voor hem: wat is goed voor onze gemeente, wat is goed voor Gods koninkrijk? 
Misschien is het zinvol om ook hem ons gebed te laten weten. We kunnen een kaart sturen naar proponent L.W.M. van Aalst, Echtenstein 169, 1103 AA Amsterdam, of een mail naar leonard.vanaalst [at] hotmail.com (leonard[dot]vanaalst[at]hotmail[dot]com) 
Proponent Van Aalst moet uiterlijk op zaterdag 20 mei zijn beslissing kenbaar maken.