Overslaan en naar de inhoud gaan

Woensdag 10 maart is het Biddag voor gewas en arbeid.  Deze dag  staan wij stil bij  onze afhankelijkheid van God. We mogen onze zorgen en verwachtingen voor Hem neerleggen en een zegen vragen voor het komende seizoen. We bidden voor onze gezinnen, ons werk, de school of opleiding die we volgen en voor groei van de gewassen op het land. Vooral onze jongeren hebben nu te maken met andere omstandigheden om hun opleiding te volgen en voor anderen brengt corona onzekerheden met zich mee. We bidden voor onze gemeente en voor allen die zich daar voor inzetten.

Hierbij willen wij de Biddagcollecte bij u  en jou onder de aandacht brengen, zodat het  werk in de gemeente doorgang kan vinden. Uw bijdrage aan de collecten kunt u  overmaken naar College van Kerkrentmeesters Mastenbroek, rekeningnummer: NL06RABO0373724942.