Overslaan en naar de inhoud gaan

D.V. woensdag 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We staan dan een moment stil bij alles wat de Heere God ons geeft. We mogen God danken voor alle zegeningen. Ook al was het dit jaar door corona niet altijd eenvoudig om naar de kerk te gaan. Eind dit jaar hoopt ds. Nijland met emeritaat te gaan. Voor het kunnen beroepen van een nieuwe predikant, moeten wij een begroting voor 6 jaar opmaken. We hopen dat we snel weer een nieuwe predikant krijgen. Van alles wat wij hebben ontvangen, mogen we delen. Daarom willen wij de dankdag collecte onder de aandacht brengen. Zodat de verkondiging van Gods woord en het werk in onze gemeente nu en in de toekomst kan blijven. doorgaan.

Mogen wij ook deze keer weer op uw/jouw gebed en bijdrage rekenen?

Een bijdrage kan ook over gemaakt op ons IBAN nr.: NL06RABO0373724942.

Alvast hartelijk dank!
College van kerkrentmeesters