Overslaan en naar de inhoud gaan

De PKN heeft voor deze 40dagentijd het thema: Ik ben er voor jou, met als achtergrond de zeven werken van barmhartigheid.

Jezus heeft het in Zijn leven laten zien:

Jij hebt honger? Ik geef je eten!

Jij hebt dorst? Ik geef je drinken!

Jij voelt je niet thuis? Ik bied je onderdak!

Jij hebt geen kleren? Ik kleed je aan!

Jij bent ziek? Ik zorg voor je!

Jij zit gevangen? Ik zoek je op!

Jij moet begraven? Ik geef je toekomst!

Ikzelf ben gestorven en begraven, maar ook weer opgestaan. Om de dood te overwinnen en een hoopvolle toekomst te geven.

Ook voor jou!

IK BEN ER VOOR JOU!

Wat is jouw reactie als we zien of horen dat iemand honger of dorst heeft? Als je merkt dat iemand zich niet thuis voelt? Wat doe je wanneer iemand ziek is of gevangen zit? Wat bied je hen die gemis kennen?

Ben jij er voor de ander? Een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid, zoals Jezus ons liet zien wat barmhartigheid is? Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben (bron: Wikipedia) Barmhartigheid is omzien naar elkaar, aandacht hebben voor de ander.

Het heeft alles te maken met liefhebben. Heb lief! God boven alles en de naaste als jezelf.

Het thema ‘Ik ben er voor jou’ past heel goed in deze tijd, vandaar dat deze ook gekozen is voor de komende ontmoetingsdienst op zondag 21 maart. De dienst begint om 10 uur met als voorganger Ds. Gerrit Nijland. Medewerking is er van de muziekgroep en Jan Kamphof (orgel). Welkom in deze dienst! In de kerk of thuis via hervormdmastenbroek.nl.