Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelmatig in het jaar bereidt de ontmoetingsdienstcommissie samen met de desbetreffende predikant een ontmoetingsdienst voor. Ontmoeting en verbondenheid staan hierin centraal. Allereerst de ontmoeting en verbondenheid met God, maar zeker bij deze diensten ook met elkaar. Gods boodschap is de kern, met daarbij de verbondenheid met elkaar in Christus. Daarbij hopen en bidden wij dat het ieders hart mag raken.

Als commissie en predikant proberen we diensten voor te bereiden die laagdrempelig zijn voor zowel jong als oud, dus gemeentebreed, en hopelijk ook de rand-/nietkerkelijken.

Dit willen we bereiken door te werken met een thema, door het zingen van diverse soorten liederen (van opwekkingsliederen tot psalmen en liederen van Sela en Johannes de Heer) met begeleiding van de muziekgroep en orgel én het gebruik maken van verschillende Bijbelvertalingen (Bijbel in gewone taal, Herziene Statenvertaling, Nieuwe Bijbelvertaling, enz.)

Ook proberen we diverse gemeenteleden in te zetten voor een taak in de dienst, zoals het welkom heten en uitdelen van de liturgiën bij de ingang en het voorlezen van de wet en de schriftgedeelte(n). Daarnaast nodigen we iedereen uit om na de dienst gezamenlijk koffie/thee/ranja te komen drinken in het Trefpunt om op deze manier ook elkaar te kunnen ontmoeten. Hierin zien we het ‘samen gemeente zijn’ door de betrokkenheid in en na de dienst.

Leden

Graag horen we ideeën voor deze diensten. Laat het ons weten! Spreek ons aan, bel ons of mail naar ontmoetingsdienst [at] hervormdmastenbroek.nl (ontmoetingsdienst[at]hervormdmastenbroek[dot]nl)

Elly Holland
Silvia Kattenberg
Ineke Kroeze