Opvoedingskring

In het winterseizoen 2018 - 2019 zullen er 3 bijeenkomsten zijn voor ouders die in de afgelopen 5 jaar één of meerdere kinderen hebben laten dopen. 

Er is ruimte voor ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en er wordt o.a. aandacht besteed aan:
- de inhoud van de doop
- de betekenis van de christelijke opvoeding
- het overdragen van godsbeelden. 

De data worden ook bekend gemaakt in het Kerkblad.