Organisten

Organisten
De gemeentezang wordt in de zondagse erediensten in Mastenbroek begeleid door:

Annemarie van den Berg-Kattenberg
Bloemstraat 2
8271 VX IJsselmuiden
telefoon: 06-51620297

Egbert Meuleman
Kamperzeedijk 4
8281 Genemuiden
telefoon: 038-3446279

Sienke van der Steege-Snel
Oostermaat 1
8281 RB Genemuiden
telefoon: 038-3447290

Johan van der Weerd
Bisschopswetering 87
8293 PC Mastenbroek
telefoon: 038-3446428

Zij verzorgen om beurten de ene week de morgendienst en de andere week de middag-/avonddienst. Bij rouw- en trouwdiensten is overleg mogelijk over de organist. Als leidraad hanteren we de stelregel dat de organist die op zondagmorgen speelt ook de bijzondere diensten in de rest van de week voor zijn rekening neemt. De diensten in ‘De Kandelaar’ te ‘s-Heerenbroek worden begeleid door de Mastenbroeker organisten.