Pastoraat door de predikant

De predikant bezoekt de zieken thuis en in het ziekenhuis.
Van opname in en ontslag uit het ziekenhuis krijgt hij graag zo spoedig mogelijk bericht.
Datzelfde geldt in geval van ziekte thuis, waarbij pastorale begeleiding gewenst is.
Hoewel dat vaak wel gebeurt, is het niet goed dat verondersteld wordt dat dit via via wel bekend zal zijn.
De namen van hen die in het ziekenhuis verblijven worden in overleg met de zieken of de familie wel of niet in ‘Ons Kerkblad’.

De predikant bezoekt eenmaal per jaar, met een diaken, de leden van de gemeente, die in instellingen verblijven.
Hun verjaardagen worden vermeld in ‘Ons Kerkblad’.

De predikant bezoekt degenen, die een huwelijksjubileum te vieren hebben.
Huwelijksjubilea worden, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd is, vermeld in ‘Ons Kerkblad’. Tevens wordt ’s zondags na de datum voorbede gedaan in de ochtenddienst.

Zij die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben, worden door de predikant of een ouderling bezocht.
Hun namen komen eveneens in ‘Ons Kerkblad’.

De predikant verzorgt tevens het pastoraat rond geboorte, doop, het doen van belijdenis, huwelijk en overlijden.
Hij streeft ernaar op termijn alle gemeenteleden een keer thuis te bezoeken.
Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met uw predikant aan te vragen, om welke reden dan ook: Eén telefoontje is hiervoor voldoende.

Als u of jij ergens op wilt reageren, bijvoorbeeld op een preek, dan kan dat ook via de email:
ghnijland [at] live.nl