Pastoraat door het pastoraal team

Om tegemoet te komen aan meer pastorale zorg in onze gemeente en ook op psycho-pastoraal terrein is er een pastoraal team gevormd ter ondersteuning van de kerkenraad. Dit team heeft als taak het onderhouden van pastorale contacten met gemeenteleden, vervolgpastoraat en crisispastoraat. Dit is mede mogelijk doordat Rie Wursten een tweejarige cursus psycho-pastoraat heeft gevolgd en met succes heeft afgerond. Zij is bereid gevonden deze taak op zich te nemen en wordt hierin ondersteund door Joke Meuleman. Het bezoekteam wordt door predikant en/of wijkouderling ingeschakeld bij psychosociale nood, rondom ziekenhuisopnames, bij chronische ziekte, bij een eerste welkom in de gemeente of verhuizing en bij overlijden in bredere familiekring.

Rie Würsten-Hilboezen
Oude Wetering 132
8294 PB Mastenbroek
telefoon: 038-4771693

Joke Meuleman van der Linde
Kamperzeedijk 4
8281 Genemuiden
telefoon: 038-3446279