Rouwdiensten

Rouwdiensten.

Bij een sterfgeval wende men zich tot de predikant.
Deze brengt daarna zo spoedig mogelijk een bezoek bij de naaste familie.
Tijdens dit bezoek zal tevens gesproken worden over de rouwdienst.
Met bijzondere wensen ten aanzien van tekstkeuze en eventuele liederenkeuze zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden.
In de tijd tussen het overlijden en de begrafenis bezoekt de predikant of de wijkouderling de naaste familie nog enkele malen.

De rouwdienst vindt meestal plaats in ‘Het Trefpunt’ te Mastenbroek of ‘De Kandelaar’ in ‘s-Heerenbroek.
De mogelijkheid bestaat om de rouwdienst in de Kerk te houden.
Indien men tijdens de rouwdienst begeleiding van een orgel wenst, dient de familie of, in opdracht van hen, de begrafenisondernemer contact op te nemen met een organist.

De nabegrafenis (afsluiting in het gebouw na de begrafenis) zal verzorgd worden door de wijkouderling.
Met het oog hierop is het wenselijk behalve aan de predikant, ook aan hem (of de scriba van de kerkenraad) een overlijdensbericht te sturen.