Voorbede

In de morgendienst wordt voorbede gedaan voor:
- de zieken en rouwdragenden in de gemeente
- de bewoners van zorginstellingen
- bijzondere noden in de wereld
- zorgen in de landelijke kerk en de kerk wereldwijd

De afkondigingen aan het begin van de zondagse eredienst geven aan waar in het bijzonder voorbede voor gedaan wordt.

Wanneer u een onderwerp voor de voorbede heeft, kunt u dit doorgeven aan de predikant. Dat geldt zowel voor persoonlijke nood in de gemeente als voor onderwerpen uit het wereldgebeuren.