Overslaan en naar de inhoud gaan

Er bestaat in onze gemeente een commissie, die is belast met de verwerkelijking van de zendingsopdracht. Zij poogt voortdurend om alle leden bewust te maken van de noodzaak van het zendings- en evangelisatiewerk.

Zij verzorgt de publiciteit rondom de zendingscollecten die in het voorjaar rond de Pinksteren en in het najaar gehouden worden. Zij kiest de projecten die specifiek gesteund worden. Jaarlijks wordt een avond belegd waarop een spreker/spreekster wordt uitgenodigd die nauw verbonden is met het zendingswerk.

Zij verzorgt tevens de liturgieƫn van tweede Paasdag en tweede Pinksterdag.

Zij onderhoudt contacten met een zendingsmedewerker c.q. echtpaar. Op dit moment via het programma deelgenoten van de GZB, Rik en Caroline Mager in Rwanda. Tevens zamelt zij geld in voor dit echtpaar via hetzelfde programma.

 

Leden

De leden van de commissie zijn:

Voorzitter
Janita van de Weerd-Puttenstein     
telefoon: 06-2937 2527     

Secretaris
Gesbert Douma

Overige leden

Jenita Aalbers-van der Sluis

Berjan Aalbers

Mariola Rodenburg

Hanneke van der Weerd